Blue Mountains Natl Park NSW, AU - Feb 2007 - lura